• Ewidencja Czasu Pracy Kierowcy według wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy to kolejna usługa, jaką zajmuję się nasza firma.

Coraz częściej można się spotkać z nakładanymi karami przez Państwową Inspekcję Pracy za nieprzestrzeganie litery prawa pracy, dlatego nasza firma wychodzi naprzeciw i jest gotowa do podjęcia działań w celu wykluczenia ewentualnych błędów popełnianych przez przedsiębiorstwa transportowe.

Ewidencja Czasu Pracy Kierowcy w transporcie międzynarodowym

  • » opracowanie ewidencji czasu pracy kierowcy
  • » od dnia 02.02.2022r. rozliczenie płac sektorowych
  • » rozliczenie godzin nadliczbowych
  • » obliczenie wirtualnych diet kierowcy na potrzeby pomniejszenia składek do ZUS za pracownika oraz PIT
  • » opracowanie regulaminów dla przedsiębiorstw
  • » przygotowanie firm do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  • » opracowanie umów/aneksów do umów/porozumień na potrzeby firm
  • » zabezpieczanie firm przed roszczeniem pracowników za nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenia
  • Obsługa kadrowo/płacowa – wycena indywidualna – NOWOŚĆ
  • Księgowość – wycena indywidualnaNOWOŚĆ

Skontaktuj się z nami