Wszystkie te dokumenty zostają stworzone na podstawie analizy czasu pracy z przesłanych kart kierowców/tachografów aby zweryfikować zasadność proponowanych rozwiązań dostosowanych do harmonogramu Państwa pracy.

Firma zatrudniająca powyżej 20 kierowców kwalifikowana jest do sporządzenia regulaminu pracy, firmy posiadające mniejszą ilość zatrudnianych kierowców proponowanym jest sporządzenie obwieszczenia.

W wyżej wymienianych dokumentach wprowadzimy możliwe zmiany, tak aby Państwa firma zarówno podczas kontroli Inspekcji Pracy jak i prawa roszczeń ze strony pracownika były jak najmniejsze.

W umowach  o pracę znajdą Państwo uszczegółowione  proponowane stawki dostosowane do standardów w całej Europie.